Hoe vaak wordt er niet de conclusie getrokken dat er hard gewerkt is, in de werkwijze aanpassingen zijn gedaan, maar dat er wezenlijk eigenlijk niets echt veranderd is? En het liefst doen we of we dat niet zien, want dan moeten we toegeven dat het niet gewerkt heeft…

Veranderingen worden te vaak nog te eenzijdig aangepakt. Ergens ontstaat vanuit passie en bezieling een idee wat ontkiemt en een grotere verandering in beweging zet. Die grotere beweging gaat in veel gevallen niet vanzelf, althans niet vanzelf in de gewenste richting. De meeste mensen voelen een natuurlijke weerstand tegen verandering. Het niet weten en je moeten aanpassen, brengt onzekerheid met zich mee en dat voelen we niet graag. Om als organisatie succesvol te veranderen, moet je een zo groot mogelijke groep bereid krijgen om te veranderen. Welke verandering een organisatie ook voor ogen heeft,

het zijn uiteindelijk de mensen die deze verandering mogelijk maken.

Het Octogram;
8 essentiële onderwerpen voor een succesvolle verandering

Om te voorkomen dat mensen vanuit die weerstand de verandering tegen houden, zijn er 8 essentiële onderwerpen waar aandacht voor nodig is.

Misschien voor de hand liggend, maar in de praktijk blijkt dit nog wel eens te ontbreken; een duidelijk doel en een passende strategie. Het niet weten wat de bedoeling is of waar je heen gaat, roept voor veel mensen (onbewust) onzekerheid en gebrek aan controle op en daarmee reden genoeg om de hakken in het zand te zetten.

Weten ze waar ze heen gaan en wil je dat ze mee gaan bewegen, dan heb je ook de juiste mindset nodig. Krachtige gedachten en overtuigingen die het mogelijk maken het gewenste doel te bereiken. Denken in mogelijkheden en kansen i.p.v. denken vanuit angst en beren op de weg. Dat gaat zeker niet voor iedereen iets vanzelfsprekends.

Voor verandering is ook bezieling nodig. Bezieling zorgt er voor dat mensen geluk ervaren in hun werk. Er voldoening uit halen. Wanneer mensen werken vanuit bezieling zijn ze niet met veranderen bezig, maar is de verandering een gevolg van hun inzet.

En dan komt manifestatie. Je bent bezield, hebt je doel helder en de juiste mindset. Gaat het dan vanzelf? Niet helemaal. Je moet als organisatie ook weten hoe je manifesteert. Van een idee werkelijkheid maken! Iedereen die in zijn rol zijn verantwoordelijkheid neemt. Kansen zien en benutten. Geloven in en blijven werken aan een positief resultaat.

Omdat je veranderen samen doet, is er verbinding nodig om te voorkomen dat mensen afhaken. Verbinding is een gevoel dat er voor zorgt dat mensen er bij horen en mee willen doen. Niemand wil alleen achter blijven als dat niet nodig is.

Is er een cultuur waar mensen al uit verbinding zijn, er veel eilandjes zijn, een gespannen sfeer of veel werkdruk, dan zien we vaak ook veel verzuim. Veranderingen in organisatie kun je alleen doen met gezonde mensen. Mensen die niet goed in hun vel zitten hebben hun energie voor hun eigen proces nodig en kunnen dit niet in de organisatie steken. Weten hoe gezond een team is, is noodzakelijk.  Soms een kip ei verhaal, omdat je naar een nieuwe, gezondere cultuur toe wil werken met mensen die vastzitten in de oude ongezonde cultuur.

Er is dus organisatiebreed een bereidheid tot veranderen nodig. Mensen moeten uitgenodigd worden om te leren en te ontwikkelen, zodat ze mee kunnen in dit proces of liefdevol afscheid nemen als het niet anders kan.

En dan hebben we nog één essentieel begrip, communicatie; De lijm tussen mensen, processen en doelen. Een duidelijke communicatie die bijdraagt aan alle begrippen is essentieel, maar niet eenvoudig. Communicatie die bijdraagt aan duidelijkheid, een veilig gevoel, saamhorigheid, verbinding, de juiste mindset en manifestatie, is communicatie die bijdraagt aan verandering!

Moed & discipline

Veranderingen in de organisatie doorvoeren vereist dus de moed en discipline om eerlijk naar al deze begrippen binnen de organisatie kijken en dit actief aan te pakken. Maar de organisaties die dat doen, creëren daarmee dan ook de beweging waar ze naar op zoek zijn.