Wie ben ik, om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
"Return to Love", Marianne Williamson

Provocatief coachen met paarden

Het provocatief coachen kan ingezet worden wanneer mensen zichzelf saboteren, dwarszitten en geen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen situatie of probleem. Het is een methode die de mensen bewust verwart en de uitdaagt. Dit gebeurt vanuit humor en liefde. In tegenstelling tot het coachen waarbij je waardevrij blijft, neemt de trainer bij het provocatief coachen een incongruente houding aan. Hij vult in wat de medewerker allemaal zou kunnen bedenken, hij overdrijft en ontkent het probleem van de medewerker. Op deze manier vergroot hij het probleem van de medewerker en lokt een reactie uit.

Wanneer kan provocatief coachen worden ingezet?

Wanneer een medewerker dubbele signalen geeft in bijvoorbeeld wat hij zegt en zijn gedrag. Wanneer de medewerker iets wil, maar zegt niet te kunnen, terwijl de leidinggevende of trainer weet dat de medewerker het wel kan maar niet wil.

Wanneer de leidinggevende zich geprovoceerd voelt door een medewerker. Bijvoorbeeld als de medewerker zijn probleem moet oplossen of wanneer een medewerker ja zegt, maar nee doet.

Het gaat bij provocatief coachen dus niet zo zeer om de coachvraag, maar vooral over de wijze waarop de medewerker daar mee omgaat.

Om het provocatief coachen toe te passen is het erg belangrijk dat er een goede verstandhouding is opgebouwd. Als er geen veiligheid in de relatie is, kan provocatief coachen verkeerd uitpakken en de relatie beschadigen. Wanneer u als leidinggevende uw medewerker in bovenstaande herkent en het provocatief coachen wil toepassen, kan het raadzaam zijn een externe in te schakelen.

Wilt u op de hoogte blijven van informatie over paardencoaching of managementtopics, schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief.U kunt deze op ieder gewenst moment weer opzeggen.

Menu