“Privacy verklaring”

Privacy verklaring

Wat gebeurt er als jij vandaag kiest voor jezelf?

Identiteit

Deze privacyverklaring is opgesteld door Be&become. U kunt altijd contact met ons opnemen door te mailen naar info@beandbecome.nl.

Verzamelen gegevens met uw toestemming

Voor de kwaliteit in onze begeleiding van u of uw bedrijf, is het in sommige gevallen noodzakelijk om gegevens van u als gebruiker van onze diensten of als geïnteresseerde te registreren. Wij doen dit uitsluitend met uw toestemming en gaan hier altijd zeer zorgvuldig mee om. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens heeft aangeleverd. Deze zijn duidelijk leesbaar op het moment dat u uw gegevens invult en akkoord gaat. Redenen waarom wij gegevens van u nodig kunnen hebben zijn:

  • Omdat u heeft aangegeven de nieuwsbrief van Be&Become te willen ontvangen.
  • Om u als klant op de hoogte te brengen van informatie die nodig is om uw begeleiding, training of cursus te kunnen volgen.
  • Om u op de hoogte te brengen van aanvullende trainingen, verdiepingen, specialisaties of annuleringen.
  • Om contact met u op te kunnen nemen bij calamiteiten.

Wij vragen u per doel slechts de gegevens aan te leveren die minimaal nodig zijn om u zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uw gegevens worden uitsluitend door medewerkers en trainers van Be&become gebruikt.

U bent altijd vrij om de aangeleverde gegevens op te vragen, te wijzigen of te laten verwijderen uit ons systeem. Dit doet u schriftelijk door bijvoorbeeld een mail te sturen. Wij beantwoorden u vraag binnen drie werkdagen (met uitzondering van de geldende zomervakanties) en zullen binnen een werkweek uw gegevens verwijderen of aanpassen.

Waar het gaat om de nieuwsbrief kunt u zich altijd eenvoudig weer uitschrijven door op de knop afmelden te klikken. Indien uw email wijzigt en ons email-programma de nieuwsbrief niet meer af kan leveren. Worden uw gegevens na drie pogingen automatisch uit het systeem verwijderd. Wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen, kunt u uzelf weer aanmelden voor de nieuwsbrief via de site.

Beveiliging van persoonsgegevens

Uw gegevens worden verzameld via inschrijfformulieren in een beveiligde website omgeving. Be&become maakt gebruik van nieuwsbriefprogramma’s die eveneens voldoen aan de AVG richtlijnen. Daarnaast geeft u uw gegevens in een persoonlijk intakegesprek. Deze gegevens worden bewaard in een gesloten netwerk.

Wanneer uw gegevens ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch verloren gaan, wordt dit gemeld bij Solopartners. Een onafhankelijk orgaan voor klachten.