Wie ben ik, om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
"Return to Love", Marianne Williamson

Pubers en jong volwassenen

Wie ben ik, om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
"Return to Love", Marianne Williamson

De pubertijd is een enorm belangrijke leeftijd waar het gaat om het vinden van een eigen identiteit. Dit is de fase waarin jongeren zich gaan losweken van hun opvoeders om te ontdekken wie ze zelf zijn. Dit is een proces dat heel soepel kan verlopen, maar dat ook voor veel verstoringen en onrust in het gezin kan zorgen of in de relatie tussen het kind en de ouders.

Juist omdat deze fase zo belangrijk is voor de ontwikkeling van de eigen identiteit – die ze een groot deel van hun leven met zich meedragen-  is het belang om dit proces te begeleiden erg groot. In deze periode kan er door onbegrip van beide zijden of een onjuiste communicatie, veel mis gaan in de relatie tussen ouder en kind. Dit is niet altijd zonder gevolgen op langere termijn. Om de relatie goed te houden, wordt er veel aandacht besteed aan de wijze waarop er wordt gecommuniceerd. Dit doen we zowel bij de ouder als bij het kind. (Geweldloze communicatie tussen ouder en kind)

Enkele sessies kunnen al voldoende zijn om de communicatie te herstellen, om de verwachtingen weer helder te krijgen, om het proces van puberen beter te leren begrijpen en te leren hoe je hier mee om kunt gaan.

Pubers ervaren het paard, die niets van hen wil, geen druk oplegt, als een bijzonder veilige omgeving om zich open te stellen en bespreekbaar te maken wat hen bezighoudt.Samen met het paard oefenen ze onder professionele begeleiding hoe het anders en effectiever kan. Het paard laat de puber direct zien wat wel en niet werkt. Dit zorgt voor het verbeteren van de inzichten en praktische vaardigheden. Maar ook het herkennen van de momenten waarop ze een keuze hebben in hun gedrag. Door de oefeningen met de paarden weten ze hoe ze het anders kunnen doen.