Wie ben ik, om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
"Return to Love", Marianne Williamson

Kinderen

Wie ben ik, om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
"Return to Love", Marianne Williamson

Kinderen leren nog veel meer dan volwassenen ervaringsgericht. Door te doen dus. Het werken met paarden helpt kinderen in hun proces van assertiever worden, zelfvertrouwen opbouwen of grenzen aangeven. Spelenderwijs, afgewisseld met gesprekstechnieken, leren kinderen bewust te worden van wat ze doen en welk effect dat heeft op anderen; in dit geval eerst het paard.

Het coachen met paarden wordt ingezet bij:

kinderen die gepest worden,
Kinderen die een te laag zelfvertrouwen hebben,
kinderen die erg gevoelig zijn en hier niet goed mee om kunnen gaan
kinderen die hoog begaafd zijn, maar sociaal emotioneel moeite hebben met aansluiting vinden.
Kinderen die opgroeien in een gezin waar veel problemen zijn.

Met kinderen wordt zowel preventief gewerkt (ouders of leerkrachten die problemen verwachten op basis van de genoemde onderwerpen en dit niet willen laten escaleren), als met kinderen die echt problemen ondervinden op school of in het gezin.