Wie ben ik, om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
"Return to Love", Marianne Williamson

Hij is er niet meer – Rouw&verlies op het werk

Wie ben ik, om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
"Return to Love", Marianne Williamson

Een gezond rouwproces in een team is erg belangrijk voor de sfeer en de cultuur binnen een organisatie. Een team dat hier tijd en begeleiding bij krijgt, heeft meer vertrouwen in zijn werkgever, is loyaler en kan beter functioneren dan een team waarbij er sprake is van onderdrukte emoties, onbeantwoorde vragen of onzekerheid richting de organisatie.

Wanneer een directe collega is overleden, dan is dit een verlies dat verdriet, onzekerheid, ongeloof en een heleboel andere emoties los maakt. Er zijn veel teams die bestaan uit twee directe collega’s. Terwijl de rest van het team weer ‘gewoon’ aan het werk gaat, worstel jij mij het verlies van jouw directe collega en word je daar op je werk dagelijks mee geconfronteerd. Wanneer een organisatie onbekend is met deze situatie of weinig aandacht voor heeft, dan kan individuele begeleiding een goede mogelijkheid zijn. Dit kan problemen voorkomen als: langdurige stress door het onderdrukken van emoties, onrust in het team door onbegrip, onzekerheid over eigen functioneren, of burn out.

Overlijden in de privé situatie

Ook wanneer een medewerker in zijn privé een dierbare is verloren, is rouw een erg belangrijk proces. Rouwen is iets anders dan thuisblijven en het de tijd geven of zoals veel doen; weer aan het werk gaan want het leven gaat tenslotte door. Hoewel iedereen op zijn eigen manier rouwt, is de kennis over wat rouwen is en wat normaal is, bij veel mensen niet aanwezig. Het gevolg hiervan is dat het rouwproces niet wordt afgemaakt. Een medewerker is sneller geïrriteerd, meldt zich regelmatig zie, mist motivatie, is overijverig en gaat maar door, raakt overspannen etc. allemaal gevolgen van onverwerkte rouw.

Als werkgever kun je dit voorkomen door alert te zijn op dit soort signalen en niet te snel te denken dat dat erbij hoort. Wanneer een medewerker na drie maanden nog steeds moeite heeft met het uitvoeren van zijn dagelijkse werkzaamheden, dan zijn dat signalen van onverwerkte rouw. Het is dan raadzaam om hier met elkaar naar te kijken of hem in gesprek te laten gaan vet een verlieskundige of rouwbegeleider. Voor sommige mensen is het juist fijn om hun ervaringen te kunnen delen. Voor hen zijn de Klaproosrouwdagen een passende oplossing.

De klaproosrouwdagen

De Klaproosrouwdagen zijn er dan voor mensen die in een kleine, persoonlijke groep onder deskundige begeleiding, willen kijken naar zijn of haar verlies en pijn. Het delen van ervaringen, het uitwisselen van informatie, een luisterend oor, iemand die begrijpt waarom je nog steeds zo verdrietig bent. Een poosje samen optrekken, begeleid door een rouwcoach, is voor veel mensen een rustgevende ervaring. In een kleine groep waar veiligheid en vertrouwen is, waar jij er met jouw verhaal, jouw zorgen en jouw pijn er mag zijn, gaan we op weg naar verwerking.

Het is een persoonlijk proces waar het rouwen en persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaan. Het zijn 8 dagen verdeeld over 4 maanden waarbij je een waardevolle band opbouwt met je groep en waar je leert over:

  • Wat is gezonde rouw en het persoonlijke verlies.
  • De invloed van jouw opvoeding en overtuigingen op jouw rouwproces.
  • Jouw verlies tegenover jouw herstel.
  • (Ongewenste) emoties in het rouwproces.
  • Jouw rouwritueel
  • De invloed van angst op jouw rouwproces
  • Vieren van het leven
  • Terugkomdag

Er wordt op verschillende manieren ruimte gecreëerd voor de persoonlijke processen. Denk aan het werken met paarden, creatieve technieken, zingevingsgesprekken, muziek of natuur. De dagen zijn maatwerk en afgestemd op de behoeften van de groep. De dagen worden gegeven op een landelijke locatie waar rust, ruimte en privacy centraal staat.

Meer informatie over deze begeleiding kunt u lezen op de site van Door het leven gegeven. Door het leven gegeven is onderdeel van Be&become en volledig toegerust op verlies en stervensbegeleiding.