Wie ben ik, om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
"Return to Love", Marianne Williamson

Lichaamsgericht werken

Wie ben ik, om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
"Return to Love", Marianne Williamson

Wanneer je het weten (hoofd), voelen (lijf en emoties) en doorvoelen (begrijpen) aan elkaar kunt verbinden, leidt dit tot ontwikkeling en een spiritueel bewustzijn.

We leven in een tijd waarin het brein altijd “aan” staat en gevoel, intuïtie of emotie van ondergeschikt belang zijn. Gelukkig zien steeds meer mensen de waarde van het voelen in. Wanneer het gevoel te weinig wordt betrokken in het dagelijks leven, kan dat problemen veroorzaken. Problemen die soms direct zichtbaar zijn, maar soms ook pas na langere tijd openbaren.

De hele dag door, bij alles wat we doen, ervaren we. Ervaren is een verzamelwoord voor de sensaties, gevoelens en emoties die vrijkomen in een situatie als reactie op datgene wat we zien en waar we wat (bewust of onbewust) iets van vinden. Ervaren is noodzakelijk om als mens en als ziel te kunnen groeien. Ondanks dat veel mensen denken dat ze het voelen of ervaren uit kunnen zetten door het te negeren, is het er wel en heeft het een effect op het lichaam of de gemoedstoestand. Emoties hebben hierin een speciale rol. Omdat deze een reactie zijn op een situatie die niet goed begrepen wordt. Situaties waarvan nog geleerd mag worden. De emoties geven richting aan datgene wat er geleerd mag worden.

Lichaamsgericht werken om de verbinding te herstellen

Tijdens coachsessies komt het regelmatig voor dat we lichaamsgericht gaan werken. Dat houdt in dat iemand weer in verbinding met zijn lichaam wordt gebracht om weer in volledigheid te kunnen ervaren. Tijdens dit lichaamsgericht werken wordt het duidelijk hoeveel ervaringen genegeerd zijn. Genegeerd omdat iemand niet weet wat hij moet voelen, hoe dat moet of wat hij er mee moet als het wordt gevoeld. En heel vaak gaat het voelen met pijn gepaard.

Mensen zijn pijn vermijdend

Pijn is iets dat de meeste mensen graag uit de weg gaan, omdat ze pijn vermijdend zijn en gericht op genot. Echter als je langdurig pijn vermijdend bent en gevoelens en emoties uit de weg gaat die wel erkent dienen te worden, dan kan dat zich uiten op alle bestaansniveaus die we als mens kennen; lichamelijke klachten, mentale klachten, relationele problemen, spirituele vraagstukken (vb. niet meer weten wat de zin van het leven is), persoonlijkheid die verandert, en er is een onvolledig gevoel van zijn, de verbondenheid die incompleet is. Door het vermijden van de pijn, vragen mensen vaak pas om hulp als de problemen te groot worden. Omdat de problemen op alle bestaanslagen tot uiting komen (relatie gaat slecht, op het werk is de balans weg, niet meer weten wie je bent, burn-out, niet meer helder kunnen denken, verslavingsproblemen, snel geïrriteerd zijn, al lang niet meer goed slapen etc.) is het niet duidelijk waar de oorsprong van het probleem ligt. In veel gevallen is dit een oude pijn die al langdurig onderdrukt wordt met als gevolg dat iemand zijn persoonlijkheid daaraan heeft aangepast.

In het hier en nu volledig ervaren

Door lichaamsgericht te werken leer je op een veilige manier te kijken naar oude pijnen en deze los te laten. Door naar de pijn te kijken, kun je ook leren welke gedachten zich vastgezet hebben n.a.v. die pijn en die de pijn, of de wijze waarop je met de pijn omgaat, vaak ook in stand houden. Wanneer oude pijn is verwerkt, kun je leren hoe je het dagelijks leven volledig kan ervaren. Hoe je in het hier en nu je gevoelens en emoties kan erkennen en kunt gebruiken om keuzes te maken die passen bij wie jij werkelijk bent. Want dat is de oorspronkelijke functie van emoties. Ze vertellen je iets over hoe jij een situatie ervaart, waardoor je er van kunt leren over jezelf. Door je hier bewust van te zijn, ontstaat er een keuze of een situatie bij jou past of dat je het graag anders wilt. Hoe beter je dit gebruikt, hoe dichter je kunt blijven bij je werkelijke innerlijke zelf en het leven gaat leiden dat voor jou bedoeld is.