Een artikel voor alle werknemers die dit herkennen en alle leidinggevenden die gelijk roepen dat dit onzin is!

 •  Je past eigenlijk niet zo goed in het team..
 •  Je hebt altijd een andere mening dan de rest…
 • Waarom pas je je niet wat meer aan?
 • Je hebt zo weinig te zeggen tijdens vergaderingen…
 • Ik krijg niet zo goed grip op je..
 • Ik weet niet zo goed wie jij bent.

Herken je dit soort uitspraken of gedachten? Ze komen dan ook best vaak voor en lijken dan ook heel gewoon. Maar wat wordt er eigenlijk gezegd?

 • Je bent anders dan de rest van het team, dat vinden wij lastig
 • Jouw mening maakt het ons moeilijk
 • Doe hetzelfde als de rest, dat is makkelijker
 •  Wat ga je doen buiten de vergaderingen?
 • Ik kan je niet zo goed sturen
 • Ik weet niet zo goed hoe ik jou kan beïnvloeden.

Beetje zwart/wit? Misschien? Maar een bedrijf bestaat uit mensen en mensen hebben te maken met hun eigen gedragspatronen. Ook leidinggevenden. En dan komt het voor dat mensen die zichzelf (willen) zijn, tegen weerstand aan lopen.

Uit het team gezet
Recentelijk kwam een opnieuw een hardwerkende dame bij mij die uit het team was gezet, omdat ze te veel zichzelf was. Wat in haar geval eigenlijk betekende dat ze niet leverde waar de leidinggevende op uit was, maar leverde waar het team en klanten behoeften aan hadden. Dat werd door collega’s en klanten enorm gewaardeerd, maar niet door de leidinggevende. Zelfs een positieve 360 graden feed back kon geen verandering brengen in het besluit dat de leidinggevende had genomen. Ze moest weg, want ze paste niet in het team.

Anders denken als kracht zien i.p.v. obstakel
Nu geloof ik persoonlijk dat het heel gezond is dat medewerkers een andere plek zoeken als ze niet passen binnen een organisatie, als dit om de juiste redenen gebeurt. Omdat ze hun kwaliteiten niet kunnen inzetten of op een andere wijze geen meerwaarde zijn voor de organisatie. Maar het is een gemiste kans voor organisaties als ze mensen die “niet passen in het team, omdat ze anders denken” laten gaan. Overigens is anders denken iets anders dan weerstand of tegenwerken. Het is juist dit anders denken wat een grote kracht is en een enorme meerwaarde kan zijn voor de groei van het team en de organisatie. Om deze meerwaarde in te zien is het noodzaak dat leidinggevenden en managementleden zich bewust zijn van hun werkelijke drijfveren in hun leiderschap. Aan medewerkers de uitdagende taak zichzelf te blijven.

Zo’n team waar iedereen hetzelfde denkt en op één lijn zit, voelt misschien (onbewust) heel veilig en comfortabel voor zowel medewerkers als leidinggevenden.  Je kunt vrij goed sturen op het bereiken van de gestelde doelen. Dat geeft ongetwijfeld een goed gevoel. Maar is het ook daadwerkelijk wat de organisatie nodig heeft? En hoe zou de kwaliteit van het resultaat zijn geweest als er mensen waren geweest die anders tegen de situatie of de doelen hadden aangekeken?

Eerlijk naar jezelf kijken
Het vereist een eerlijke blik naar jezelf en de mensen om je heen om hier over na te denken en niet gelijk in de weerstand te schieten als je dit leest. Maar is die eerlijke, objectieve houding niet juist kenmerkend voor goed leiderschap?