Wie ben ik, om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
"Return to Love", Marianne Williamson

Intensieve weektraining leren coachen met paarden

Wie ben ik, om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
"Return to Love", Marianne Williamson

Paarden die mensen helpen bij hun bewustwordingsproces heeft bijna iets magisch.

Paarden staan zo in verbinding met hun ware natuur, zijn zo gevoelig in het waarnemen van hun omgeving, dat ze feilloos emoties, gevoelen en intenties van mensen oppikken. Als je daar hun waardevrije gedrag, het vermogen om in het hier en nu te zijn en hun onvoorwaardelijke liefde naast zet, dan krijg je een combinatie die door mensen haast niet te evenaren is.

Maar een paard is ook een paard, een dier met eigen behoeften, karakter en gedragingen. Coaches die paarden inzetten in het begeleiden van mensen, moeten dan ook goed weten wat ze doen. Juist omdat een paard zo enorm krachtig is in het proces van bewustwording en ervaren, kan het bij een onjuiste begeleiding ook schade aanrichten en bestaande negatieve systemen verankeren. Een coach die zelf waardevrij kan zijn en het gedrag van een paard vanuit zijn natuurlijke oorsprong kan benoemen, is daarom een basisvoorwaarde voor het werken met paarden.

Leren coachen met paarden

In de intensieve weektraining leer je als coach of begeleider hoe je op een verantwoorde manier paarden in kunt zetten in het begeleiden van mensen. Er wordt je geleerd hoe je met verschillende werkvormen met paarden een diepgaand proces van verandering kunt bereiken bij de coachee. Een proces dat een fundament kent van weten, voelen en doorvoelen, wat noodzakelijk is om te komen tot bewustwording en verandering. Je leert dit van een trainster met meer dan 12 jaar ervaring in het coachen met paarden en welke vanuit de visie kwaliteit gaat boven kwantiteit, ruim 160 paardencoaches in de afgelopen 8 jaar heeft opgeleid.

Wil je meer weten over deze week, lees dan verder