Wie ben ik, om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
"Return to Love", Marianne Williamson

Ik ga van binnen langzaam dood…

Wie ben ik, om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
"Return to Love", Marianne Williamson

De betekeniseconomie ; waarom mensen van betekenis willen zijn en nu zo zoekende zijn.

Ik ga van binnen langzaam dood tussen deze muren.

Ik weet nog goed hoe dat voelde 16 jaar geleden. Werkzaam in een omgeving waarin ik totaal niet het gevoel had een werkelijke bijdrage aan een beter wereld te kunnen leveren. Ik voelde hoe mijn energie langzaam weg sijpelde en de steeds groter wordende angst dat er niets meer van mij over zou blijven dan een holle schil. Op het moment dat ik mij dat realiseerde, maakte ik voor mijzelf de keuze alleen nog een weg te volgen die bij mij past; een weg waar ik van betekenis was en een verschil kan maken voor de wereld waarin we leven. Mijn eigen bedrijf was gestart.

Het bijzondere is dat één van mijn klanten vorige week een bijna identieke opmerking maakte, het gevoel te hebben dat ze van binnen langzaam aan het uithollen was, omdat ze niet het gevoel had dat haar bijdrage er echt toe deed. En ze staat niet op zichzelf. Steeds meer mensen ervaren de behoefte om van betekenis te zijn. Niet alleen als ze ouder worden (volgens de “normale ontwikkelingspsychologie”), maar mensen van alle leeftijden worstelen met de vraag: hoe geef ik betekenis aan mijn leven.

Leerlingen op het voortgezet onderwijs die zich afvragen welke betekenis de wijze van onderwijs voor hun heeft, studenten op hogescholen die zich afvragen of ze met hun studie echt een verschil kunnen maken, maar ook heel veel werkende mensen die zich door alle veranderingen van de afgelopen twee jaar bewust zijn geworden wat ze echt belangrijk vinden. Zelfs bedrijven zijn op strategisch niveau bezig hoe hun bedrijf van betekenis kan zijn.

Zelf geloof ik dat zowel mensen als bedrijven (een bedrijf begint ten slotte met een visie of een droom van een mens) per definitie van betekenis zijn als ze iets doen wat vanuit een oprechte passie komt en gedaan wordt vanuit talenten en kwaliteiten. Puurheid en echtheid, draagt altijd bij aan een betere wereld.

Nieuwe maatschappij

Het bewustzijn dat mensen ontwikkelen om van betekenis te willen zijn, is al veel langer aan de gang. Echter zien we ook dat door de omstandigheden van de afgelopen twee jaren, dit een enorme boost heeft gekregen. Mensen hebben thuis gewerkt, zijn gedwongen ander werk te gaan doen, misstanden zijn aan het licht gekomen, creativiteit heeft zich ontplooid en de oude werkelijkheid heeft een nieuwe betekenis gekregen. Allemaal situaties die er aan bijdragen dat mensen zichzelf de vraag stellen: “wat wil nu echt?” Tel daar de jongeren bij die met dit verhoogde gevoel van betekenis willen geven zijn geboren en dan begrijp je waarom er overal initiatieven ontstaan waarin wordt samengewerkt aan een nieuwe maatschappij. Een maatschappij waarin kwaliteiten aanvullend zijn, ‘samen’ centraal staat en iedereen zijn eigen bijdrage kan leveren. Met als gevolg dat mensen zich waardevol voelen. Geen maatschappij waarin productie wordt gedraaid en mensen onderdeel van dit productieproces zijn, nee een maatschappij waarin ieder mens vanuit zijn eigen passie, waarden en normen tot zijn recht kan komen.

Een betekeniseconomie en persoonlijke ontwikkeling

Nadenken over de vraag hoe jij van betekenis kunt zijn, is een zinvol proces. Om deze vraag te beantwoorden, moet je eigenlijk wel weten wie je in essentie bent, wat jou drijft en met welke bezieling, kwaliteiten en passie jij kunt bijdragen aan de wereld. Net zo belangrijk is het om te weten wat je niet wilt, jouw blokkades te kennen en te voorkomen dat je in de valkuilen van je ego stapt. Valkuilen die ontstaan door aangeleerde strategieën om met dit leven om te gaan, maar die jou weghouden bij je werkelijke zelf. Hoe beter jij jezelf kent, hoe groter de verbinding met je gevoel; je werkelijke zelf, hoe bewuster je keuzes kunt maken op welke wijze jij wilt bijdragen aan de wereld en daar tegelijkertijd zelf vol passie en geluk in kunt gaan staan.