Vreugde is een fundamentele emotie. Toch ligt de nadruk in psychologisch onderzoek en in coaching of therapie vaker op verdriet, angst of boosheid; de meer ‘negatieve emoties’. Uiteindelijk is het hetgeen wat je aandacht geeft dat groeit. Dus waarom geen aandacht aan vreugde schenken?  

We kennen verschillende soorten aanleidingen voor vreugde. Denk aan de vreugde na een overwinning. Deze is als zo oud als het begin der tijden en bijvoorbeeld herkenbaar bij jagers die met hun buit thuis komen. Een andere vorm van vreugde is bijvoorbeeld de vreugde die een ouder ervaart wanneer een pasgeboren kind in hun armen wordt gelegd. Deze twee voorbeelden van vreugde verwijzen naar de heftige emoties die ontstaan in situaties die te maken hebben met overleven. Maar vreugde wordt ook beïnvloed door cultuur van het gezin of het land waarin iemand is opgegroeid. Het als kind leren waarderen van de natuur kan er voor zorgen dat een volwassene pure vreugde ervaart bij het zien van de schoonheid van een landschap bij een opkomende zon.

We kennen ook nog de vreugde die we ervaren bij opwinding. De opwinding die ontstaat bij het doen van nieuwe dingen. Een emotie die bij kinderen en jongeren duidelijk zichtbaar is (denk aan het typische huppeltje bij jonge kinderen die blij zijn of het zingen of neuriën) en hen in staat stelt angst te overwinnen.

Er zijn dus verschillende soort vreugde. Echter is er wel een gemeenschappelijke deler. Het is een tijdelijke, intense mentale en fysieke ervaring als een reactie op een gebeurtenis die zich eventueel kan herhalen.

Vreugde leidt tot gelukkig voelen
Het is moeilijk om vreugde en goedgehumeurdheid te meten in een onderzoek. De inspanning die je moet doen om te weten of je in een goed humeur bent, zou dit humeur kunnen beïnvloeden. Proefpersonen zouden hun goede humeur kunnen overdrijven of er een andere invulling aangeven dan de onderzoeker. Bij de meeste onderzoeken worden er voorwaarden gecreëerd om een goed humeur op te wekken. Deze methoden zijn vrij uiteenlopend. Voorbeelden hiervan zijn: komedies kijken, een leuk spel organiseren, hen vertellen dat ze een prijs hebben gewonnen.

Waarom is een goed humeur belangrijk voor mensen?
Het zet je aan tot het helpen van ander mensen. Het maakt je creatiever. Je neemt betere beslissingen. Het maakt je stoutmoediger.

Goed gehumeurd zijn is prettig, maar is het voldoende om iemand gelukkig te maken? Als je positieve emoties gaat bestuderen, duikt die vraag natuurlijk op. Is geluk niet gewoon de som van alle momenten van vreugde en een goed humeur?

Geluk is in vier gedaanten in beeld gebracht.

Ben jij ook gevoelig voor de vier aspecten die je zojuist gelezen hebt? Is er een getuigenis waarin jij jezelf terugvindt? Waarschijnlijk wel, want onze beleving van geluk is ook afhankelijk van onze persoonlijkheid. En daarmee is het gevoel van vreugde en geluk ook te beïnvloeden door eenvoudigweg je aandacht er op gericht te houden.