Wie ben ik, om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
"Return to Love", Marianne Williamson

De kracht van vreugde in een organisatie

Vreugde is een fundamentele emotie. Toch ligt de nadruk in de wijze waarop we mensen aansturen, maar ook in psychologisch onderzoek en in coaching of therapie vaker op verdriet, angst of boosheid; de emoties die als negatief worden ervaren.

Het sturen op vreugde draagt bij aan een positievere beleving van de werksfeer, meer werkgeluk en medewerkers gaan beter om met tegenslagen.

We kennen verschillende soorten aanleidingen voor vreugde. Denk aan de vreugde na een overwinning. Deze is als zo oud als het begin der tijden en bijvoorbeeld herkenbaar bij jagers die met hun buit thuis komen. Een andere vorm van vreugde is bijvoorbeeld de vreugde die een ouder ervaart wanneer een pasgeboren kind in hun armen wordt gelegd. Deze twee voorbeelden van vreugde verwijzen naar de heftige emoties die ontstaan in situaties die te maken hebben met overleven. Maar vreugde wordt ook beïnvloed door cultuur van het gezin of het land waarin iemand is opgegroeid. Het als kind leren waarderen van de natuur kan er voor zorgen dat een volwassene pure vreugde ervaart bij het zien van de schoonheid van een landschap bij een opkomende zon.

We kennen ook nog de vreugde die we ervaren bij opwinding. De opwinding die ontstaat bij het doen van nieuwe dingen. Een emotie die bij kinderen en jongeren duidelijk zichtbaar is (denk aan het typische huppeltje bij jonge kinderen die blij zijn of het zingen of neuriën) en hen in staat stelt angst te overwinnen.

Er zijn dus verschillende soort vreugde. Echter is er wel een gemeenschappelijke deler. Het is een tijdelijke, intense mentale en fysieke ervaring als een reactie op een gebeurtenis die zich eventueel kan herhalen.

Geluk in organisaties

In een werkomgeving kan vreugde en geluksbeleving gestimuleerd worden door stil te staan bij positieve resultaten die behaald zijn. Overwinningen te delen en te vieren. Maar ook de opwinding te stimuleren of aan te moedigen die mensen ervaren bij het doen van nieuwe uitdagende dingen. Als organisatie is het belangrijk om dit niet als iets eenmaligs te zien, maar om dit te integreren in het coachend leiderschap. Het coachen op vreugde en geluk in een organisatie, leidt tot een beter humeur van medewerkers.

Waarom is een goed humeur belangrijk voor mensen?

  1. Het zet je aan tot het helpen van ander mensen
  2. Het maakt je creatiever
  3. Je neemt betere beslissingen
  4. Het maakt je stoutmoediger
  5. Het creëert verbinding met collega’s
  6. Mensen zijn loyaler aan de organisatie.

Goed gehumeurd zijn is prettig, maar is het voldoende om iemand gelukkig te maken? Als je positieve emoties gaat bestuderen, duikt die vraag natuurlijk op. Is geluk niet gewoon de som van alle momenten van vreugde en een goed humeur?

Geluk is in vier gedaanten in beeld gebracht.

Extrinsiek geluk (afh. van externe factoren) Intrinsiek geluk (afhankelijk van de persoon zelf)
Opgewonden geluk Vreugde (vb. genieten van de zintuigen, het genieten van een feestje) Betrokkenheid bij een activiteit dat je nuttig acht (vb. blij zijn met een baan die je graag doet; fluitend naar het werk)
Rustig geluk Tevredenheid (vb. blij zijn met wat je hebt) Gelijkmoedigheid – rust

Vb. rustig blijven bij succes en tegenspoed; zo is het leven.

Ben jij ook gevoelig voor de vier aspecten die je zojuist gelezen hebt? Is er een getuigenis waarin jij jezelf terugvindt? Waarschijnlijk wel, want onze beleving van geluk is ook afhankelijk van onze persoonlijkheid.

Wilt u op de hoogte blijven van informatie over paardencoaching of managementtopics, schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief.U kunt deze op ieder gewenst moment weer opzeggen.

Menu