“Wanneer verlies centraal staat.”

Rouw in het team

Omdat je niet alleen bent met je verlies

Rouw en verlies in teams
Steeds vaker worden teams geconfronteerd met een collega die ziek is. Niet zomaar ziek, maar ernstige ziektes die kunnen leiden tot overlijden. Zowel de zieke werknemer als de collega’s krijgen te maken met veel vragen, emoties en situaties waarin ze niet goed weten hoe ze moeten reageren of wat wel of niet gepast is.

Een gezond rouwproces in een team is erg belangrijk voor de sfeer en de cultuur binnen een organisatie. Een team dat hier tijd en begeleiding bij krijgt, heeft meer vertrouwen in zijn werkgever, is loyaler en kan beter functioneren dan een team waarbij er sprake is van onderdrukte emoties, onbeantwoorde vragen of onzekerheid richting de organisatie.

Rouwen als team
Het overlijden van een collega kan na een langslopende ziekte gebeuren, maar ook onverwachts op de vrijdagmiddagborrel. De impact die dit heeft op een team, wordt vaak onderschat. Door middel van gesprekken en rouwrituelen help ik teams op een persoonlijke en veilige omgaan met verdriet en onzekerheid die een overlijden met zich mee kan brengen. Ook ga ik in gesprek met de organisatie over welke geschreven en ongeschreven regels er zijn na een overlijden en de impact hiervan op de organisatiecultuur. Een gezond en gezamenlijk rouwproces draagt bij een de binding tussen collega’s.

De directe collega is overleden
Wanneer een directe collega is overleden, dan is dit een verlies dat verdriet, onzekerheid, ongeloof en een heleboel andere emoties los maakt. Er zijn veel teams die bestaan uit twee directe collega’s. Terwijl de rest van het team weer ‘gewoon’ aan het werk gaat, worstelt jouw medewerker met het verlies van zijn directe collega en wordt hij daar op je werk dagelijks mee geconfronteerd. Wanneer een organisatie onbekend is met deze situatie of er weinig tijd voor heeft, dan kan individuele begeleiding een goede mogelijkheid zijn. Dit kan problemen voorkomen als: langdurige stress door het onderdrukken van emoties, onrust in het team door onbegrip, onzekerheid over eigen functioneren of uiteindelijk een burn-out.

Mijn medewerker is beter, maar veranderd
Wanneer een medewerker zijn ziekte overwint en weer genezen is verklaard, is het emotionele proces nog in volle gang. We zien dat het uitgestelde rouwen op gang komt. Het vechten tegen de ziekte is voorbij en er ontstaat rust waardoor er een besef wordt wat iemand heeft meegemaakt. Maar door het normale leven weer op te pakken, wordt iemand ook geconfronteerd wat hij niet meer (zo goed) kan. Dan begint het rouwen om dat wat niet meer mogelijk is, het toekomstplaatje, de ambities die iemand had die niet meer realistisch zijn en losgelaten mogen worden. Maar ook het vertrouwen in het eigen lichaam en de onzekerheid die de ziekte met zich meebracht, zijn onderwerpen waar niet iedereen alleen uitkomt.

Medewerkers in dit proces laten begeleiden, voorkomt problemen op de langere termijn waardoor er alsnog veel ziekte uitval is, een verminderd functioneren (los van de beperkingen door de ziekte) of een collega die op meerdere vlakken niet lekker in zijn vel zit. Tegelijkertijd is het goed om als leidinggevende te weten hoe je hiermee omgaat. Het begeleiden is daarom een tweeledig proces waarbij ik de medewerker goed leer kennen en zowel hem als de leidinggevende kan begeleiden in dit proces.

Meer informatie of vragen?
Bel of mail gerust naar tel. 0642218578, e-mail: info@beandbecome.nl

Zonder jou

Nu is het stil.
Wij moeten verder.
iedereen doet gewoon zijn werk.
Maar ik niet.
Het licht is te fel, de dagen duren te lang.

Jouw bureaustoel is leeg,
en iedereen weet dat jij daar zat.
we zien je niet,
maar toch ben je er.
omdat nog zo veel van je werk zichtbaar is.