In gesprek over verlies op het werk, werkt.

Rouw & verlies in de organisatie

Rouwbegeleiding als onderdeel van de cultuur

Voorbereid zijn op rouw en verlies
Advies, handleiding en de vaardigheden trainen.

Situaties die gepaard gaan met rouw en verlies zijn meestal niet van tevoren bekend. Ook de impact van het verlies is niet van tevoren in te schatten. Wat je wel als organisatie kunt doen is kennis vergaren en richtlijnen bepalen over wat je kunt doen. Weten wat je mogelijk kunt verwachten, hoe je gesprekken kunt voeren, waarnaar je wel of niet kunt vragen, hoe je met rouwbehoeften omgaat en hoe werk of de werkomgeving een positieve ondersteuning kan zijn in het rouwproces. Dit geeft leidinggevend en HR medewerkers houvast in dit proces. Vanuit mijn ervaring als verlieskundige help ik organisaties bij het schrijven van een praktische en concrete handleiding over hoe om te gaan met rouw en verlies en draag ik de vaardigheden over die nodig zijn voor de uitvoering van deze handleiding. Dit kan ook gericht ingezet worden bij reorganisaties waar veel ontslagen vallen of grote veranderprocessen in organisaties.

Rouwen om het verlies van mensen, een intens proces
Misschien heb je zelf al wel een groot verlies meegemaakt. Dan weet je dat er is sprake van loslaten en rouwen en dat rouwen een intens proces is dat veel energie kost en hard werken is. Als we het hebben over verliezen met impact op het werk, dan hebben we het in ieder geval over overlijdens.

  • Het overlijden van ouders
  • Het overlijden van collega’s
  • Het overlijden van een kind (ook een miskraam is een verlies)
  • Het overlijden van familieleden, vrienden of mensen uit je sociale netwerk.

Verlies gaat verder dan het overlijden.
Denk aan:

  • Verlies van je baan
  • Verlies van een huwelijk
  • Verlies van een collega waar je jaren mee gewerkt hebt
  • Verlies van gezondheid en je oude werk niet meer kunnen doen (2 verliezen)
  • Verlies van de hoop op kinderen (ongewenst kinderloos)
  • Verlies van een belangrijk project

Hoewel er hier geen sprake is van overlijden, is de impact van deze verliezen net zo groot. Dit wordt vaak onderschat door organisaties, maar ook vaak door medewerkers zelf. Het gevolg hiervan is dat er verwaarloosde rouwprocessen ontstaan die zich uiten in niet functioneren, vage lichamelijke klachten of zelfs een stevige burn-out.

Rouwprocessen zijn uniek
Ieder rouwproces is anders en wordt onder andere beïnvloed door hoe je hebt geleerd met emoties om te gaan en welke overtuigingen er zijn wat jij denkt dat er van jou verwacht wordt en wat jij zou moeten doen en of kunnen.

Wanneer er in een team gerouwd wordt, is het belangrijk dat het team weet wat rouw is en hoe dit werkt bij iedereen. Dit voorkomt dat er oordelen zijn richting de ander en het rouwproces in het team en op individueel niveau stagneert.

Invloed van rouwbegeleiding op cultuur
Het goed begeleiden  van een rouwproces is erg belangrijk voor de sfeer en de cultuur binnen een organisatie. Een medewerker of een team dat hier tijd en begeleiding bij krijgt, heeft meer vertrouwen in zijn werkgever, is loyaler en kan beter functioneren dan een team waarbij er sprake is van onderdrukte emoties, onbeantwoorde vragen of onzekerheid richting de organisatie. Daarbij voelen zij zich ondersteund door het team en zullen daardoor sneller weer terugkeren op het werk als zij daar aan toe zijn.

Lees het waargebeurde verhaal over de impact van een leidinggevende

Voor wie
Ben je leidinggevende, manager, of HR medewerker?
Herken je in jullie organisatie de signalen dat er regelmatig een rouwproces over het hoofd wordt gezien? Is er sprake van een hoog verzuim? Of is er (onbewust) helemaal geen aandacht voor verliessituaties of alleen voor overlijdens? Voel je vrij om contact op te nemen en eens van gedachten te wisselen.

Aanmelden of meer informatie
Wil je meer informatie over een gezonde rouwbegeleiding in jullie organisatie ? Bel of mail gerust naar tel. 0642218578, e-mail: info@beandbecome.nl

Praktische informatie

Training

Rouw&verliesbegeleiding voor organisaties.
Vraag naar de mogelijkheden voor een incompany training of begeleiding.