Iets willen is de vonk om te starten.
Iets echt van binnenuit kiezen, is de brandstof om het te manifesteren.

Organisaties die veranderen

Acht elementen voor een succesvolle verandering

Welke verandering een organisatie ook voor ogen heeft, het is uiteindelijk de mens die in dit proces centraal staat. Kan de mens veranderen, dan kan de organisatie veranderen. In mijn jarenlange ervaring met het begeleiden van mensen, organisaties en interne communicatieprocessen, zijn er steeds acht terugkerende begrippen in veranderprocessen. Deze heb ik in een octogram gezet en vormen de strategie die ik inzet om organisaties te helpen bij veranderingen.

Leren en ontwikkelen
CULTUUR VOOR VERANDERING
Verandering betekent iets anders doen dan je gewend bent. Een organisatie bestaat uit vele soorten mensen, met allemaal hun eigen gedachten en gedrag. Wil een verandering succesvol zijn, zal het grootste deel van de mensen het verlangen naar deze verandering moeten voelen, gemotiveerd moeten zijn om te ontwikkelen en daar zelf verantwoordelijkheid voor willen nemen. Er is een cultuur nodig die verandering ondersteunt, aanmoedigt en de veiligheid biedt om te leren van fouten.

 • Strategische adviessessies voor het creëren van een lerende cultuur creëren waarin draagvlak voor verandering kan ontstaan.
 • ‘Nuttige’ sessies voor management | meerwaarde van verandering inzien op persoonsniveau.
 • Individuele ontwikkeling | eigen rol en motivatie
 • Teamontwikkeling | blokkades opheffen en motivatie aanboren

Doel en strategie
WAAR GA JE HEEN EN HOE KOM JE DAAR

Waar wil je van weg en waar wil je naar toe? De ene persoon is gemotiveerd om naar een iets nieuws toe te bewegen, terwijl de ander gemotiveerd wordt om weg te bewegen bij de oude situatie. Beide kennen en herkennen zijn nodig om voor een succesvolle verandering.

 • Lopen over de as van motivatie
 • Strategische keuzes onder de loep

Mindset
KRACHTIGE GEDACHTEN EN OVERTUIGINGEN

Wat je gelooft is de waarheid. Welke waarheid is er nodig om te komen tot verandering? Blokkades in verandering zijn praktisch altijd het gevolg van een belemmerende manier van denken en belemmerende overtuigingen. Het creëren van een collectieve krachtige mindset die bijdraagt aan veranderen, leidt tot het succes dat jullie voor ogen hebben.

 • Omdenksessies
 • Out of the cirkle denken

Bezieling
DE WEG NAAR WERKGELUK

Bezieling is een belangrijke kracht die verandering op gang brengt en houdt. Je hebt bezielde mensen nodig die een verandering aansturen en volhouden daar waar anderen het willen opgeven. Tijdens een bezielde verandering is er altijd oog en erkenning voor gevoelens van medewerkers.

 • Bezield proces; loslaten, gewenning en acceptatie.
 • Bezielingsdagen voor teams
 • Bezield leiderschapsontwikkeling in een veranderende omgeving

Manifestatie
VAN IDEE WERKELIJKHEID MAKEN

Het ontwikkelen van manifestatiekracht is noodzakelijk om van een idee een fysieke waarheid te maken. Hierbij ligt de nadruk op verantwoordelijkheid nemen voor je eigen rol in het proces.

 • Werken met de formule van manifestatie
 • Vaardigheden ontwikkelen
 • Kennis opdoen
 • Implementeren

Verbinding
DE REDEN OM MEE TE DOEN

Ieder mens voelt van nature de behoefte om zich te verbinden en zich onderdeel van een groter geheel te voelen. Deze verbinding is de reden om mee te doen. Bij een geslaagde verandering voelen mensen zich verbonden met het doel, met de organisatie, met collega’s of de waarden en normen waar een organisatie voor staat. Deze verbinding zorgt er voor dat mensen zich willen inzetten. Hoe sterker de verbondenheid, hoe meer de organisatie als één geheel door de verandering beweegt.

 • SWOT-analyse verbondenheid
 • Adviesplan verbondenheid in de organisatie versterken in relatie tot de verandering.

Communicatie
DAT WAT ALLES AAN ELKAAR VERBINDT

De interne communicatie is één van de belangrijkste middelen om informatie over de verandering op de juiste manier over te dragen, om bij te dragen aan verbinding, om een cultuur te creëren waarin geleerd mag worden, om te inspireren en bezieling rond te strooien. Kortom de interne communicatie is het middel om de elementen uit het octogram die nodig zijn voor een succesvolle verandering aan elkaar te verbinden.

 • Advies en begeleiding bij het ontwikkelen van de strategische interne communicatie bij verandering.

Gezonde mensen
DE KRACHT VAN DE ORGANISATIE

Veranderingen op organisatieniveau zijn alleen mogelijk als er voldoende, gezonde, gemotiveerde mensen zijn die deze verandering kunnen dragen. Ook de wens voor een cultuur waarin medewerkers gezond zijn en blijven en het verzuim wordt terug gebracht naar een minimum, is een veranderingsproces. En soms is dit eerst nodig om een andere veranderingen door te kunnen voeren.

 • Burn-out organisatie breed voorkomen
 • Individuele begeleiding
 • Burn-out begeleiding
 • Rouw en verlies als onderdeel van de cultuur

Werkwijze & contact opnemen
Graag kom ik persoonlijk bij jullie in de organisatie om kennis te maken. Als jullie dit bevalt kunnen we aansluitend of op een ander moment een analysegesprek doen. Ik hoor dan graag van de betrokken mensen hoe ze tegen de situatie aankijken, wat ze als kansen zien en wat als valkuilen en waar de behoeften liggen. In het gesprek maak ik al een korte analyse van de situatie op basis waarvan ik een advies geef over wat er gedaan kan worden om jullie doelen te bereiken. Heb jij het gevoel dat deze manier van werken is wat jullie organisatie nodig kan hebben, voel je dan welkom om contact op te nemen.

Je mag mij bellen op 0642218578, mailen naar info@beandbecome.nl of via het contactformulier. Ik zie er in ieder geval er naar uit jou persoonlijk te mogen spreken.

Praktische informatie

Naam

Deborah Smulders

Contact

Tel. 0642218578 of info@beandbecome.nl. Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact op.

Locatie

In de organisatie , het landelijke Bruchterveld of andere inspirerende plekken.

Kosten

Begeleiding van veranderprocessen is maatwerk.