Wie ben ik, om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
"Return to Love", Marianne Williamson

Omgaan met ziekte en dood in teams

Wie ben ik, om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
"Return to Love", Marianne Williamson

Steeds vaker worden teams geconfronteerd met een collega die ziek is. Niet zomaar ziek, maar ernstige ziektes die kunnen leiden tot de dood. Zowel de zieke werknemer als de collega’s krijgen te maken met veel vragen, situaties waarin ze niet goed weten hoe ze moeten reageren.

Be&become begeleidt teams op groepsniveau en individueel bij deze processen.

Teams en hun zieke collega
Denk hierbij aan vragen waar een team mee te maken krijgt als: hoe moeten we ons nu gedragen? Wat kunnen we wel of niet vragen wat betreft werk? Wil hij wel of niet praten over zijn ziekte? Op individueel niveau zien we dat er processen ontstaan waarbij medewerkers door de ziekte van de collega worden geconfronteerd met hun eigen angst om ziek te worden of dood te gaan. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in passief gedrag, niet meer gemotiveerd zijn, of juist rebellerend en overal een probleem van maken. Deze individuele gedragingen hebben veelinvloed op de sfeer in het team. Ook de verschillen in hoe iemand omgaat met een zieke collega kan leiden tot onbegrip en het uit elkaar vallen van een team. Dit kost een team veel tijd en energie, dat ten koste gaat van het werk zelf. Van belang is om als team aandacht te schenken aan de verschillende manieren van omgaan met problemen en hoe deze worden gevoed door eigen waarden en gedragspatronen. Het werken aan een open communicatie, een veilige sfeer waarin alle zorgen, onzekerheden en ideeën besproken kunnen worden is van groot belang voor een team om effectief te blijven werken.

Ziek zijn, maar wel willen werken
Ook voor medewerker die ziek is, is het een heel proces om te leren omgaan met zijn ziekte. Het wel willen, maar niet meer alles kunnen, is frustrerend of leidt tot verdriet. Het accepteren van de beperkingen, het omgaan met de hulp die wordt aangeboden of medelijden dat zichtbaar is bij collega’s is niet iets vanzelfsprekends. Begeleiding hierbij helpt dit makkelijker maken.

Mijn medewerker is beter verklaard, maar is wel veranderd
Wanneer een medewerker zijn ziekte overwint en weer genezen is verklaard, is het emotionele proces nog in volle gang. We zien dat het uitgestelde rouwen op gang komt. Het vechten tegen de ziekte is voorbij en er ontstaat rust waardoor er een besef ontstaat over wat iemand heeft meegemaakt. Maar door het normale leven weer op te pakken wordt iemand ook geconfronteerd wat hij niet meer (zo goed) kan. Dan begint het rouwen om dat wat niet meer mogelijk is, het toekomstplaatje, de ambities die iemand had die niet meer realistisch zijn en losgelaten moeten worden. Maar ook het vertrouwen in het eigen lichaam en de onzekerheid die de ziekte met zich meebracht, zijn onderwerpen waar niet iedereen alleen uitkomt.

Mijn collega is overleden
In sommige gevallen overlijdt een collega. Dit kan na een langslopende ziekte zijn, maar ook onverwachts. De impact die dit heeft op een team wordt vaak onderschat. Door middel van rouwrituelen helpen wij teams omgaan met verdriet en onzekerheid die een overlijden met zich mee kan brengen.

Wilt u op de hoogte blijven van informatie over paardencoaching of managementtopics, schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief.U kunt deze op ieder gewenst moment weer opzeggen.