“Groeien als bedrijf, is springen in het onbekende, steeds weer.”

Be a Team

TEAMTRAINING SYSTEMISCHE OPSTELLINGEN

Wat is het?

Een training voor teams die ook daadwerkelijk een team willen zijn. Een team waarin teamleden hun sterke kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten kennen. Een team dat weet op welke wijze ze de beste resultaten kunnen behalen. Een team dat beseft op welke wijze zij effectief communiceren met elkaar. Een team waarbinnen de teamleden weten welke rollen en posities zij innemen en met welk effect. Kortom, een effectief en zelfbewust team!

Tijdens deze training kijken we vanuit een Systemische blik naar het team. Uitgangspunt van het systemische werken is dat een team een samenhangend geheel vormt: het systeem. Elke teamlid draagt bij aan het in stand houden van het systeem. Binnen het systeem is er continu sprake van een wisselwerking tussen de teamleden, we (h)erkennen daarbij terugkerende patronen. Tijdens deze training kijken we naar deze patronen en zoeken we naar de daarbij horende dynamieken. Dynamieken die een effectieve samenwerking kunnen belemmeren. Samen met het team richten we ons op systeem doorbrekend werken om opnieuw te verbinden en te kunnen floreren.

Binnen een systeem kennen we een aantal grondprincipes:

 • PLEK: Iedereen heeft recht op een plaats binnen een gegeven systeem en recht op erkenning van die plek.
 • ORDENING: Oudste komt eerst, daarna de jongere, etc
 • BALANS: Er dient een balans te zijn van geven en nemen.
 • BINDINGEN: Deze zijn altijd vanuit liefde en / of loyaliteit.

In de praktijk worden deze grondprincipes soms (onbewust) overtreden. Dat zorgt voor een verstoring in het systeem. Paarden zijn dieren die erg gevoelig reageren op systeemdruk; daar waar het systeem onder druk komt te staan omdat de grondprincipes zijn overtreden. Tijdens deze training kijken we samen met de paarden naar de groep als systeem.

Heel concrete kijken we naar:

 • De grondprincipes van het team als systeem;
 • Rollen en posities in het team en het effect daarvan op de interactie, de relaties en het resultaat;
 • Probleemoplossing. Ter plekke wordt met het team gezocht naar oplossingen die het probleem opheffen. De groep krijgt ook praktische tools voor in de praktijk aangeraakt (transfer naar de dagelijkse praktijk).

Voor wie

Deze training is voor teams die:

 • Merken dat teamleden niet lekker met elkaar overweg kunnen;
 • Niet de beoogde resultaten behalen, maar niet goed weten waardoor het komt;
 • Willen investeren in de onderlinge sfeer en communicatie;
 • Een concreet samenwerkings danwel effectiviteitsprobleem ervaren;
 • Preventief willen investeren in een goed werkend team.

Werkwijze

De training bestaat uit drie fases.

 1. We starten met een dagdeel training met het hele team: opstellen van het systeem.
 2. De teamtraining uit fase 1 wordt daar waar nodig aangevuld met individuele coachsessies voor individuele teamleden.
 3. In de derde fase volgt wederom een teamtraining van een dagdeel om de veranderingen in het team te toetsen en te verankeren: nieuwe opstelling van het team.

Indien het om een preventieve training gaat, kan er ook gekozen worden voor alleen het eerste dagdeel.

Waarom met paarden?

Een paard is voor zijn overleven afhankelijk van onder andere zijn kudde. Deze kudde kent een heel duidelijk systeem. Wanneer dit systeem in gevaar komt of onder druk komt te staan, zijn zij enorm kwetsbaar als kudde. De energie gaat dan naar de kudde uit in plaats van naar hun omgeving waar mogelijke aasdieren het op hen gemunt hebben. De kudde zal er dan ook alles aandoen om deze systeemdruk zo snel mogelijk op te lossen, zodat zij weer oog hebben voor hun omgeving.

Wanneer paarden in het systeem van een menselijke groep komt, zal hij zich vanuit het kuddegedrag willen verbinden aan dit systeem (samen is minder kwetsbaar dan een paard alleen). Wanneer er in deze groep systeemdruk is, zal het paard hier direct aandacht op vestigen om dit op te lossen. Dit natuurlijke paardengedrag gebruiken we in het trainen om heel snel helder te krijgen waar het probleem in de groep zit. Of: om snel zicht te krijgen op het probleem en tot de kern van de situatie door de dringen.

Aanmelden of meer informatie
Wil je meer informatie? Bel of mail gerust naar tel. 0642218578, e-mail: info@beandbecome.nl website: www.beandbecome.nl

Praktische informatie

Datum

7 november

Tijden

9:00 – 17:00 uur

Locatie

Bruchterveld

Kosten

875 euro per persoon excl. Btw. per dagdeel (vanaf 6 personen). Voor individuele sessies wordt een voorstel op maat gemaakt.