Burn-out, een kans om medewerkers te laten groeien!

Burn-out

Moe, uitgeput, geen concentratie, lichamelijke klachten

Beter voorkomen dan genezen is een uitspraak dat zeker voor een Burn-out opgaat.

Ik durf te stellen dat veel burn-out situaties voorkomen kunnen worden als bedrijven meer oog hebben voor wie hun medewerkers eigenlijk echt zijn en er sneller gehandeld wordt als iemand signalen van een beginnende burn-out laat zien.

Mensen met een burn-out kunnen zomaar tot 2 jaar uit de running zijn. Een dure kostenpost voor een bedrijf. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn. In veel bedrijven wordt er laat of niet gereageerd op de eerste signalen van een burn-out. En mensen die thuis komen te zitten, krijgen vaak te laat de hulp die ze nodig hebben waardoor het eerste jaar al bijna voorbij is, ze in spoor twee komen en situaties complexer worden door de stress die de financiële situatie met zich meebrengt. Vaak ontstaat er in deze periode ook wrijving met leidinggevende omdat de belangen niet meer op één lijn liggen.

Verzuim door burn-out is goed te voorkomen door te weten wat een burn-out precies is, hoe je dit herkent en wat je er aan kunt doen.

Wat is een burn-out
Aan de basis van een burn-out ligt bijna altijd gedrag dat is gebaseerd op het oplossen van oude pijn. Zonder dat de medewerker dit doorheeft trouwens. Door onbewust te proberen deze oude pijn op te lossen in situaties die niet de oorspronkelijke oorzaak van de pijn zijn (het werk bijvoorbeeld), is dit een oneindig proces waarin mensen zich aanpassen, grenzen over gaan, zichzelf kwijtraken en tenslotte zo uitgeput raken dat ze in een burn-out komen. Mensen proberen dus langere tijd in een situatie te functioneren die niet past bij wie ze werkelijk zijn. Ze doen enorm hun best om te voldoen aan de verwachtingen van anderen en aan die van henzelf, maar dat lukt helaas niet goed, omdat ze niet zichzelf zijn.

Een burn-out kan zowel op het werk als privé ontstaan, waarbij de algehele uitputting op alle fronten in het leven tot uiting komt. Ook zien we een burn -out ontstaan in specifieke situaties wanneer er meerdere stressvolle situaties zijn en er geen hersteltijd tussendoor is. Of na periodes van verlies waar er onvoldoende of geen tijd is genomen voor het rouwproces. Ook in deze situaties zien we dat de persoon niet in staat is om te luisteren naar de eigen behoeften en hier naar te handelen, met uitputting als gevolg.

Hoe voorkomen
In geval van rouw; wees alert op signalen of een werknemer er aan toe is weer aan het werk te gaan. Ga in gesprek over het verlies en de manier waarop gerouwd is. Vraag of de medewerker er daadwerkelijk aan toe is om weer aan het werk te gaan en zo ja op welke voorwaarden. Breng bij twijfel altijd de mogelijkheid voor hulp ter sprake. Je kunt beter nu investeren, dan dat een medewerkers over een jaar alsnog uitvalt.

Als je de signalen van een beginnende burn-out herkent, ga dan direct in gesprek met een medewerker. Als een medewerker op dat moment er voor kiest om te werken aan zijn ontwikkeling en deze signalen kan gebruiken om te leren over zichzelf, hoeft een medewerker niet in een daadwerkelijke burn-out terecht te komen. Maar dat vereist een belangrijke signaalfunctie van leidinggevenden, HR of vertrouwenspersonen.

Meldt iemand zich toch ziek en wordt een burn-out vastgesteld, regel dan gelijk goede hulp waar het probleem gelijk bij de wortel wordt aangepakt. Ongeacht wat er in een organisatie aan de hand is, is het belangrijk dat een medewerker leert welk (onbewust) gedrag hem in deze situatie heeft gebracht.  In de regel is een medewerker dan al snel weer in staat om aan het werk te gaan en is het werk een interessante leeromgeving voor hem waar hij kan groeien tot de krachtige persoon die hij werkelijk is.

Gespecialiseerd in burn-out
In de afgelopen 15 jaar heb ik vele mensen in een burn-out mogen begeleiden naar een gezonde situatie. Centraal hierin staat altijd de bewustwording en het leren waardoor hij in een burn-out terecht is gekomen samen met het nemen van verantwoordelijkheid om het geleerde toe te passen en weer uit de burn-out te komen. Sommigen gingen weer blij aan het werk in hun huidige functie, anderen kwamen tot de ontdekking dat ze het verkeerde werk deden of bij de verkeerde organisatie werkten.  Alle uitkomsten zijn daarin goed, als iemand zichzelf maar weer terugvindt. Dit proces gebeurt altijd in goed overleg met de werkgever en waarbij we gezamenlijk kijken naar de mogelijkheden.

In het kader van voorkomen is beter dan genezen, kijk ik graag samen naar hoe er een cultuur gecreëerd kan worden waarin verzuim en burn-out geminimaliseerd wordt.

Persoonlijk contact of meer informatie
Wil je meer informatie of kennismaken? Bel of mail gerust naar tel. 0642218578, e-mail: info@beandbecome.nl

Praktische informatie

Datum

In gezamenlijk overleg

Tijden

Maandag, dinsdag en donderdag om 9.30, 11.00 of 14.00 uur

Locatie

Bruchterveld

Kosten

De begeleiding bij Burn-out duurt een jaar, waarbij de intensiteit per persoon verschillend is.