Wie wil zoekt mogelijkheden, wie niet wil een reden.

Interne communicatie & cultuur

De mens centraal

Wat voor cultuur heeft jullie organisatie?
Zou je dat in een aantal woorden kunnen omschrijven? Hoe wordt er gecommuniceerd? Is er veel ruis? In welke mate wordt jullie missie en visie gecommuniceerd en hoe komt deze tot uiting in jullie cultuur?

Zo maar even wat vragen om je wat bewust te maken van jullie organisatiecultuur. En de reden dat ik je die vragen stel, is opnieuw een vraag: de antwoorden die jij hebt gegeven, dragen die bij aan medewerkers die lekker in hun vel zitten, die weten wie ze zijn, die werken vanuit verbinding met zichzelf en met hun team, die maximale prestaties leveren omdat ze voldoening en geluk in hun werk ervaren?

Als jouw antwoord daar een volmondig ja op is, dan dan hebben jullie goed werk gedaan. De ervaring leert dat veel bedrijven hier geen volmondig ja op kunnen zeggen, maar wel graag hier naar toe werken. Geldt dit ook voor jullie, voel je dan welkom om vrijblijvend kennis te maken.

Waarom interne communicatie en cultuur
De interne communicatie gaat altijd over mensen! Niet over de processen of via welke lijntjes iets wordt gecommuniceerd, maar de manier waarop iets wordt gecommuniceerd en met welk gevoel dit ontvangen wordt, is bepalend. Bepalend voor de cultuur, maar wordt ook mede bepaald door de cultuur. Het kip ei verhaal dus.

Wil je met de cultuur aan de slag in jullie organisatie, dan moet je zowel aan de inhoud van de communicatie werken als aan de mensen zelf.

Waarom investeren in communicatie en cultuur
Ee groot deel van ons leven besteden we aan werk. Sommige mensen zijn heel gelukkig met hun werk, maar veel mensen helaas wat minder. De sfeer en de cultuur waarbinnen iemand probeert te functioneren kan zowel de reden tot werkgeluk zijn als de reden tot onvrede. Klachten gaan vaak over de manier van werken, het functioneren van personen en de sfeer.

Het probleem zit vaak niet zo zeer in wat er gebeurt, maar in hoe mensen dit ervaren. Mensen moeten zichzelf kennen, weten wat ze drijft, hoe ze tegen de wereld aankijken, welke overtuigingen hun gedrag bepalen. Als ze zichzelf op deze manier kennen, kunnen ze ook hun manier van ervaren op een positieve manier aanpassen. Een strategie kan bijvoorbeeld zijn om te investeren in informele leiders die nu bijvoorbeeld een negatieve invloed hebben op de cultuur. Tegelijkertijd kun je vanuit strategie en beleid de cultuur beïnvloeden richting de gewenste cultuur.

Dit is een ontzettend leuk en creatief proces, waar vele medewerkers dankbaar voor zullen zijn.

Werkwijze
Vanuit mijn jarenlange expertise in interne communicatie en de ontwikkeling van mensen, help ik je graag een strategisch plan te maken over hoe de gewenste cultuur bereikt kan worden. Met al mijn liefde voor mensen help ik je dit interactief te integreren en begeleid ik je zodat jullie dit ook op lange termijn kunnen uitvoeren zodat het stevig verankerd zit in de organisatie.

Aanmelden of meer informatie
Wil je meer weten, voel je vrij om gewoon eens kennis te maken, jouw vragen te stellen of te brainstormen. Bel of mail gerust naar tel. 0642218578, e-mail: info@beandbecome.nl

Praktische informatie

Datum

In overleg

Tijden

Neem contact op voor het maken van een afspraak op een voor jou passend moment.

Locatie

Bruchterveld

Kosten

De prijs voor de begeleiding of het uitweken van een strategie, wordt bepaald op basis van de hoeveelheid werk die nodig is om de gestelde doelen te bereiken.