Teambuilding met paarden

Become a precious team member; teambuilding met paarden

Een goed functionerend en gemotiveerd team draagt bij aan betere bedrijfsresultaten. Er zijn verschillende factoren die in een team een rol spelen en die tijdenseen workshop met paarden centraal staan:

- De wijze waarop een team onderling met elkaar communiceert
- Zijn het individuen of is het een groep?
- Groepsrollen
- Vertrouwen in elkaar
- Sfeer/ gezelligheid
- De groepsdynamiek

Tijdens teambuilding met paarden worden paarden ingezet om de groep inzicht te geven in de eerder genoemde onderwerpen. Een paard is een kuddedier en is daarmee te vergelijken met de mens. Om te kunnen overleven is een paard afhankelijk van de kudde waarin hij leeft. Ieder paard heeft zijn eigen rol in de kudde en samenwerken om te overleven staat altijd centraal. Met zijn gedrag als reactie op de deelnemers, geeft een paard waardevolle inzichten in groepsrollen, leiderschap en teamwork.