Bezieling in organisaties

Om medewerkers te motiveren is het van belang te weten wat hen bezielt. Letterlijk en figuurlijk. Bezieling komt voort uit de kernkwaliteiten van een persoon. Mensen moeten dus hun kernkwaliteiten kennen en hiermee kunnen werken om bezield te blijven. Kernkwaliteiten, dat waar iemand heel goed in is, is herkenbaar aan uitspraken als: “Dat kan toch iedereen?”. Door ieder zijn kwaliteiten te laten gebruiken, gaat een organisatie extra waarde leveren en zich onderscheiden van zijn concurrenten.

Tijdens de training 'Bezieling in organisaties' wordt veel met individuele personen of in kleine groepjes gewerkt om te achterhalen wat iemand zijn kernkwaliteiten zijn. In overleg met de opdrachtgever wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin worden zowel sessies met als zonder paardencoaching opgenomen.


"Valkuilen zijn de doorgeschoten kernkwaliteiten"