BEDRIJVEN

Via de ontwikkeling van uw medewerkers naar een beter bedrijfsresultaat!

Om als organisatie te kunnen ontwikkelen is het van belang dat de mensen die er werken zich ook ontwikkelen. Als dit niet gebeurt, ontstaat er een kloof tussen wat de organisatie wil bereiken en wat de medewerkers willen en kunnen bereiken. De trainingen die Be&Become geeft, zijn gericht op bewustwording. Afhankelijk van waar een mens en organisatie in hun ontwikkelproces zijn, gaat het hier om het bewust worden van: leiderschapskwaliteiten, bezieling, dienstverlenende capaciteiten, de plaats in een team, het effect van communiceren of persoonlijke doelen. Deze bewustwording gebeurt altijd vanuit authenticiteit. Wat zijn jouw krachten en talenten en hoe zet u die in voor een maximaal resultaat?

De trainingen van Be&Become worden gekenmerkt door het werken met paarden. Trainen en coachen met paarden is een vorm van trainen waarbij het gedrag van het paard leidend is voor het gesprek tussen de deelnemer en de trainer. Het gedrag van het paard is een directe feedback op de samenwerking tussen deelnemer en paard. Het is een weerspiegeling van de houding, gedachten, emoties en het gedrag van de deelnemer terwijl hij opdrachten uitvoert met het paard. Het paard en de trainer bieden de deelnemer zo de mogelijkheid naar eigen gedrag en het effect daarvan te kijken.

Voor meer informatie over de werking van het paard als spiegel klik hier.